מתי מפסיקים ייעוץ?

אני אוהבת טיפולים קצרי מועד ומוגדרים, אבל אפשר להפסיק בכל עת. 

זוהי לא "חתונה קתולית".

כשאני מרגישה שטיפול מיצה את עצמו אני יוזמת ביחד עם הלקוח אפשרות לבחון סיום הטיפול.

אינני משאירה בכוח לקוחות אצלי ומכבדת את זכותו של כל לקוח להחליט מתי הוא מרגיש שהוא סיים.